Allmänna affärsvillkor « ”CG” »   November 2017

1.Avtalspartner, tillämplig lag och användningsområde

Din avtalspartner är:

EDITIONS ATLAS SA

Route des Dragons 7

CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne Schweiz

Verkställande direktör: Niklas Wihlborg

Handelsregisterdomstol: Lausanne

Handelsregisternr: CHE-105.945.026

Svensktalande kundtjänst per telefon: 0101 99 25 88 (Öppettider: måndag – fredag mellan 9:00 – 15:00)

Svensktalande kundtjänst per mail: kundtjanst@editionsatlas.ch

Dessa Allmänna affärsvillkor gäller för alla befintliga eller framtida affärsförbindelser, som kan komma till stånd mellan en fysisk person som är över 18 år och har rättslig handlingsförmåga och företaget Editions Atlas SA genom beställning av produkter av märket Editions Atlas SA. Editions Atlas SA har rätt att när som helst komplettera, ändra, korrigera och/eller helt eller delvis stryka dessa Allmänna affärsvillkor. Gällande Allmänna affärsvillkor är de som är aktuella vid tidpunkten för beställningen och kan laddas ner från www.editionsatlas.se.

Editions Atlas är ett registrerat varumärke som tillhör det schweiziska företaget Editions Atlas SA med säte i Cheseaux-sur-Lausanne. Editions Atlas SA har ensamrätt till märket. Hemsidan www.editionsatlas.se samt de affärsförbindelser som uppkommer vid köp av produkter från hemsidan lyder under svensk lag vid beställningar från Sverige.

Alla erbjudanden är begränsade till ett exemplar per hushåll.

Endast kunder som bor i Sverige kan beställa produkter av märket Editions Atlas SA enligt denna version av de Allmänna affärsvillkoren. Du har full lagstadgad retur- och ångerrätt inom 14 dagar efter att du har tagit emot varorna (läs mer under paragraf 9).

Svensktalande kundtjänst via mail: kundtjanst@editionsatlas.ch

Svensktalande kundtjänst via telefon: 0101 99 25 88 (Öppettider: måndag – fredag mellan 9:00 – 15:00)

Postadress: Editions Atlas SA Route des Dragons 7 CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne Schweiz

 

2. Beställning, avtalsteckning och bekräftelse

Du har alltid möjlighet att ta ställning till våra erbjudanden och göra ändringar innan du beställer. Din beställning räknas som bindande först när du klickar på knappen ”Jag bekräftar min beställning”. 
Du får sedan ett mail som visar att vi tagit emot din beställning, till den mailadress du angett. Om du har angett en ogiltig mailadress kan vi tyvärr inte gå vidare med din beställning. Du kan beställa de produkter som www.editionsatlas.se erbjuder så länge erbjudandet finns på vår hemsida och så länge lagret räcker. Om en produkt du beställt skulle vara utsåld, åtar Editions Atlas SA sig att informera dig så snart som möjligt via brev, mail eller telefon.

 

3. Viktiga produktegenskaper

De produkter vi erbjuder beskrivs närmare i produktbeskrivningarna i våra broschyrer och på vår hemsida www.editionsatlas.se. Fotona ger en helhetsbild av varje produkt. Färgavvikelser kan förekomma av tekniska skäl.

 

4. Priser

I priserna som är angivna i svenska kronor ingår moms. Priserna gäller endast i Sverige, den dag beställningen görs. Editions Atlas förbehåller sig rätten att ändra priset när som helst om marknadsomständigheterna kräver det.

 

5. Betalning

Du får din faktura med inbetalningskort tillsammans med varorna. Fakturan innehåller beloppen för alla produkter som du har lagt i varukorgen. Av logistiska skäl kan leveransen delas upp på olika delleveranser. Fakturan ska betalas senast 30 dagar efter mottagandet.

6. Äganderättsförbehåll

Varan förblir vår egendom till dess att den är fullständigt betald.

 

7. Leverans

För förstagångsleveranser kan det ta upp till 2-3 veckor från beställning till leverans, på grund av stor efterfrågan i hela Europa. Vi tackar i förhand för din förståelse. Leveransadressen är den adress du anger när du beställer. Om du anger felaktiga eller ofullständiga uppgifter, speciellt fel mailadress, kan vi tyvärr inte gå vidare med din beställning. Posten sköter transporten och importen i ditt namn för varor beställda från Editions Atlas SA och för vilka du är mottagaren. Detta medför inga extra kostnader för dig.

 

8. Stop av leveranser 

Du kan när du vill avbryta leveranserna av en samling, via e-post, brev eller telefon. Det finns inga krav på minimiköp. 

Du kan fortsätta erhålla regelmässiga leveranser åtminstone upp till 6 månader efter beställningen. Därefter erhåller du vidareförsändelser under förutsättning att lager existerar.

 

9. Ångerrätt

Du kan ångra din beställning/leverans inom 14 kalenderdagar från det datum du mottagit varorna, detta utan några som helst förpliktelser och utan att behöva ange någon som helst anledning. Om beställningen är ett paketerbjudande som består av flera olika delar, och de levereras vid olika tillfällen, startar ångerperioden när du tar emot den sista delen i beställningen. Om det däremot gäller ett abonnemang på en samling gäller ångerperioden 14 dagar från det att du tar emot den första delen. För att returnera en beställning inom ramarna för ångerrätten kontaktar du oss: Via rekommenderat brev: Editions Atlas SA, Route des Dragons 9, CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Schweiz Via telefon till svensktalande kundtjänst: 0101 99 25 88 (Öppettider: måndag – fredag mellan 9:00 – 15:00)

Via mail: kundtjanst@editionsatlas.ch

Ange tydligt att det handlar om en retur inom ramarna för ångerrätten. Du kan också använda det färdiga formuläret som finns bifogat men det är inget krav.

För att ångerrätten ska gälla räcker det med att du meddelat oss inom 14 dagar från mottagandet att du returnerar varorna. I Sverige kan du även skicka uppsägningsformuläret till följande adress:

SVARSPOST

201 786 001

213 00 MALMÖ

Det är också hit som varorna returneras.

Ladda ned uppsägningsformulär

Återbetalnings- och returförfarande enligt ångerrätten:

Om du utnyttjar din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka hela summan för produkterna du returnerar, inklusive leveranskostnader (utom för de extra kostnader som uppstår om du valt en annan leveransmetod än den vi erbjuder som standard). Återbetalningen görs senast inom fjorton dagar från den dag då vi tagit emot meddelandet om att du returnerar dina varor. För återbetalningen används samma betalningssätt som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat överenskommits. Eventuella extra avgifter för återbetalning står kunden för. Vi kan vägra återbetalning om vi inte fått varorna i retur eller om du inte har något bevis på att de skickats.

Du måste skicka tillbaka varorna senast fjorton dagar från den dag som du meddelar oss om att du vill göra en retur inom ramarna för ångerrätten. Tidsramarna gäller om du kan visa att du skickat varorna före utgången av den här 14-dagarsperioden. Du står för returkostnaderna. Eventuell värdeminskning på produkten betalas av dig endast om du har hanterat produkten utöver vad som krävs för att förvissa sig om att den fungerar eller har de egenskaper som utlovats.

 

10. Varureturer, garantier

Vi tillämpar lagstadgad garanti. Du kan självklart alltid returnera en produkt inom ramarna för ångerrätten (se paragraf 9 i de allmänna villkoren). Skulle en artikel vara bristfällig eller uppvisa fabrikationsfel kan du kostnadsfritt byta denna artikel inom garantitiden utan att det påverkar din övriga lagstadgade garantirätt. Vi tar ut ersättning för skador som uppstått på grund av felaktig användning eller defekt förpackning, och hoppas att du har överseende med detta.

Skicka din varuretur till:

SVARSPOST

201 786 001

213 00 MALMÖ

 

11. Dataskyddsinformation

Vi använder dina personuppgifter för att behandla din beställning samt för att informera dig om våra nyheter och erbjudanden.

Om du framöver inte längre vill ha vår intressanta information och erbjudanden kan du när som helst begära att vi upphör att använda, bearbeta och överföra dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att skicka ett informellt meddelande med brev eller mail till kundtjanst@editionsatlas.ch. Detta gäller dock inte för de uppgifter som krävs för att kunna behandla din beställning. När vi har fått din begäran kommer vi inte längre att använda de aktuella uppgifterna i annat syfte än att behandla och skicka din beställning samt för att skicka reklammaterial inklusive vår katalog till dig.

 

12. Ansvar

Trots all noggrannhet vid vår sammanställning och uppdatering av hemsidan www.editionsatlas.se, kan vi inte helt utesluta risken för förekomsten av felaktigheter eller brister i, eller oavsiktlig avsaknad av, viss information. Dessutom kan det ibland uppstå problem med internetanslutningen till sidorna, eller genom att kontakten med sidorna bryts. Vi ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som uppkommer på grund av detta. På hemsidan www.editionsatlas.se finns länkar till andra sidor på internet. För alla dessa länkar gäller följande: Vi framhåller uttryckligen att vi inte har något inflytande på utformningen av och innehållet på länkade sidor.

 

13. Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Hemsidan www.editionsatlas.se och dess beståndsdelar, i synnerhet innehåll (bilder, text, presentationer, varumärken, mönster, modeller osv.) samt därmed förknippad programvara, skyddas genom upphovsrätten och genom andra immateriella rättigheter som är förbehållna ägarna. Det är absolut förbjudet att helt eller delvis använda, duplicera, kopiera eller distribuera innehållet på hemsidan. Undantaget från detta förbud är användning som sker inom lagens gränser, t.ex. kopiering som kunden gör för privat bruk utan att ändra eller förfalska innehållet.

 

14. Delbarhet

Om en klausul, eller del av klausul, i de här angivna allmänna affärsvillkoren förklaras ogiltig, otillämpbar eller strider mot lagar och förordningar räknas klausulen ifråga, eller den ogiltigförklarade delen av klausulen, som fristående och utan betydelse och kommer att tas bort från de allmänna villkoren, utan att övriga delar av de allmänna villkoren förlorar sin giltighet. De berörda parterna kommer att sträva efter att ersätta den ogiltiga eller otillämpbara delen med en ny giltig och tillämpbar klausul, som ligger så nära intentionen i den borttagna klausulen som möjligt.

 

15. Reklamationer och kontaktuppgifter

I händelse av reklamation vänder du dig till vår kundtjänst:

EDITIONS ATLAS SA

Route des Dragons 7

CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne Schweiz

Svensktalande kundtjänst, telefon: 0101 99 25 88 (Öppettider: måndag – fredag mellan 9:00 – 15:00)

Svensktalande kundtjänst, mail: kundtjanst@editionsatlas.ch

 

16. Tillämplig lag och domsrätt

Varje beställning som görs på hemsidan www.editionsatlas.se är underkastad svensk lag. I händelse av tvist är det endast de schweiziska domstolarna som har domsrätt.

Editions ATLAS

Hemsidan drivs av:

CARDIWEB

14, rue Auber

75009 Paris

Din varukorg

Artikel

Antal

Pris

Radera

Totalt utan leveranskostnad:

Leveranskostnad

Totalt